Home

Faragos Bullmastiff Kennel


🌟New litter october2019🌟


Vi har valpar från oktober 2019


NEWS! FREE Hipps /Elbows results !

Faragos Adelsö Respect Stout results HD:A/A ED:0/0


Faragos Arne Lager Results: HD:B/B ED: 0/0

Open for stud to similar bitches

Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Faragos Bullmastiff Kennel